Dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, jeśli ma problemy z nauką lub jest niepełnosprawne, co sprawia, że nauka sprawia mu więcej trudności niż większości dzieci w jego wieku. Może mieć problemy z nauką szkolną, komunikacją lub zachowaniem. Rodzice mogą uzyskać pomoc i poradę od specjalistów, nauczycieli i organizacji wolontariackich.

Co oznaczają „specjalne potrzeby edukacyjne”?

Specjalne potrzeby edukacyjne” są definicją prawną i odnoszą się do dzieci z problemami w nauce lub niepełnosprawnością, które sprawiają, że nauka przychodzi im trudniej niż większości dzieci w tym samym wieku.

Jak szkoła może pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła zazwyczaj może zapewnić pomoc, a czasami korzysta z pomocy specjalistów. Jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, może potrzebować dodatkowej pomocy:

 • w pracy w szkole
 • czytaniu, pisaniu, operowaniu liczbami lub rozumieniu informacji
 • wypowiadania się lub rozumienia tego, co mówią inni
 • nawiązywania przyjaźni lub kontaktów z dorosłymi
 • właściwego zachowania się w szkole
 • organizowanie się.

Dziecko może mieć potrzeby sensoryczne lub fizyczne, które wpływają na jego funkcjonowanie w szkole.

Co oznaczają "specjalne potrzeby edukacyjne"

Postępy dziecka

Dzieci rozwijają się w różnym tempie i mają różne sposoby, w jaki najlepiej się uczą. Planując lekcje, nauczyciel dziecka weźmie to pod uwagę, przyglądając się uważnie, jak zorganizowane są lekcje, klasa, książki i materiały.

Nauczyciel wybierze odpowiednie sposoby, aby pomóc dziecku w nauce. Jeżeli dziecko robi wolniejsze postępy lub ma szczególne problemy w jednej dziedzinie, może otrzymać dodatkową pomoc lub inne lekcje, aby mu pomóc.

To, że dziecko robi wolniejsze postępy niż oczekiwałeś lub nauczyciele zapewniają mu inne wsparcie, pomoc lub zajęcia w klasie, nie musi oznaczać, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Uzyskiwanie pomocy dla dziecka

Wczesne lata życia dziecka to bardzo ważny okres dla jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Kiedy pielęgniarka środowiskowa lub lekarz przeprowadzają rutynową kontrolę, mogą zasugerować, że może istnieć jakiś problem. Jeśli masz jakieś własne obawy, powinieneś od razu poprosić o radę.

Należy zwrócić się do wychowawcy klasy dziecka, osoby w szkole odpowiedzialnej za pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub do dyrektora szkoły.

Można zwrócić się do nich, jeśli:

 1. szkoła uważa, że Twoje dziecko ma problemy
 2. dziecko jest w stanie pracować na tym samym poziomie co inne osoby w tym samym wieku
 3. dziecko otrzymuje już dodatkową pomoc
 4. możesz pomóc swojemu dziecku

Rozmowy ze szkołą dziecka

Istnieją pewne podstawowe zasady, które będą brane pod uwagę przez wszystkie osoby zaangażowane w edukację dziecka w szkole:

 • jeśli dziecko ma specjalne potrzeby, należy je zaspokoić i zapewnić mu szeroką,
 • zrównoważoną i odpowiednią edukację
 • zawsze należy brać pod uwagę opinie rodziców i wysłuchiwać życzeń dziecka
  potrzeby dziecka są zazwyczaj zaspokajane w szkole ogólnodostępnej, czasem z pomocą specjalistów z zewnątrz
 • wszystkie decyzje dotyczące dziecka powinny być z Tobą konsultowane
  rodzic ma do odegrania ważną rolę w edukacji swojego dziecka